Reklam Agentliyi

Reklam agentlikləri firma, təşkilat və qurumların ictimaiyyət ilə arasında ünsiyyət qurmasına şərait yaradan körpüdür. Firmaların doğuşundan, gələ biləcəkləri ən üst nöqtəyə gələnə qədərki müddətdə, dəstək və bəzən dirək vəzifəsini görən, kütləvi informasiya vasitəsidir. Onların işləri təqdimatdır. Dərhal hər şeyi tanıda, haqqında məlumat verə bilərlər. Hətta məhsul və xidmətlərlə əlaqədar cəmiyyətin mühakimələrini dəyişdirə, maraqlarını çəkə bilərlər, həmçinin cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsini, satın alınmasını və istifadə edilməsini təmin edə bilərlər.

Reklam agentlikləri öz aralarında fərqliliklər göstərə bilərlər. Məsələn, açıq hava agentlikləri; ümumiyyətlə, rəqəmsal sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Bunların istifadə etdikləri vasitələr bunlardır: billboard, afişa, tabel, megalight, kətan basqılar, bina montaj, avtomobil montaj  və s. Ofset üzərinə (mətbəələr) çalışan agentliklər; ümumiyyətlə, kataloq, afişa, jurnal, əl elanı, insert, təqvim, gündəlik, stolüstü təqvim növləri kimi məhsulları istifadə edərlər. Promosyon üzərinə çalışan agentliklər isə: ümumiyyətlə, xalqa pulsuz dağıda biləcəkləri, xərci az, lakin rahat, insanlar tərəfindən istənilə biləcək, bir məhsul hazırlayarlar. Firmanın adını, ünvanını, logosunu, əlaqə  telefonlarını, hazırladıqları məhsulun üzərinə yerləşdirərək paylanmasını  təmin edərlər.

İnternet reklam agentlikləri son zamanlarda inkişaf edən bir sektordur. İndiki vaxtda olduqca ciddi bir sürətlə yayılmağa başlayıb. Çünki indiki vaxtda internet başlı başına bir dünya və böyük bir bazar halına gəlmişdir. İctimaiyyətin,hamının evinə qədər girmiş və təsirli bir şəkildə istifadə edilməyə başlanmışdır.

İnsanın olduğu hər yer, təqdimatın da olduğu yerlərdir. İstehsalçı və istehlakçıların olduğu hər yerdə reklam agentlikləri də var. Əxlaqi və hüquqi qaydalar içərisində firmalarla razılaşaraq, onların fəaliyyətləri və məhsullarıyla paralel gedərək, hədəflədikləri nöqtələrə gəlmələrini təmin edən təşkilatlardır. Onlar bu daşıma işini, firma məhsul və xidmətləri xalqa tanıdaraq, xalqın satın almasını təmin edərlər. Doğru bir kampaniya; ehtiyacın olmadığı bir cəmiyyətdə belə, ehtiyacı meydana gətirər, məhsul və ya xidmətin alınmasını təmin edə bilər.

İndiki vaxtda geniş ictimai kütlələri ehtiyaclarını, gözləntilərini, həyat standartlarını tanıtımların təsiri altında həyata keçirir. Onlara görə yönlənməkdə, onların keyfiyyət, sağlamlıq, şüur görüntülərini paylaşmaqdadır. Bu vəziyyət, həm reklam agentliklərinə, həm də istehsalçılara bazar baxımından böyük imkanlar təklif edir. Bu sahədə ixtisaslaşmış bir agentlik, bütün bu təsir və reaksiya hadisələrini onsuz da təqib edib, qiymətləndirir. Cəmiyyətin quruluşuna, ümidlərinə, istəklərinə görə planlamaqda və ehtiyac sahibləri, yəni kütlələrə çatdırmaqdadır.